Saturday, February 24, 2018

px"> 80%;">
from - 30 People

Android Apps and Games Downloader - - - - - - - - - -
Title: Ventappen
Author: VoltAir System AB
Latest Version: 2.1 and up
Last Update: February 11, 2013


Download Ventappen APK from VoltAir System AB last update February 11, 2013 and Developer Visit website Email ventappen[@]voltairsystem.com

Ventappen VoltAir System AB, som producerar marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem, erbjuder ett beräkningshjälpmedel för ventilationstekniska beräkningar – Ventappen.

Ventappen hjälper dig med de vanligast förekommande formlerna för beräkning av ventilationssystem: Temperaturverkningsgrad, värme- och kyleffekt, beräkning av flöde och hastighet, fläktlagarna samt k-faktor beräkning.
Nu kan du spara mycket tid genom att göra dessa beräkningar direkt i din mobil.

För mer information om VoltAir System AB och våra energieffektiva produkter se vår hemsida www.voltairsystem.com

Ventilation, Temperaturverkningsgrad, Tryck, Flöde, Effekt, VoltAir System, Värmeåtervinning, Beräkningar,Fläktlagar, Värme Kyla, K-faktor, Ventappen, FTX, Vent, vent Voltaire Systems Ltd, which produces the most energy efficient air treatment system, offering a computational tool for ventilation engineering calculations - Ventappen.

Ventappen help you with the most commonly used formulas for calculating ventilation systems: Thermal efficiency, heating and cooling, calculation of flow and speed, fan laws, and k-factor calculation.
Now you can save time by doing these calculations directly on your mobile.

For more information on Voltaire AB and our energy-efficient products, please see our website www.voltairsystem.com

Ventilation, Thermal efficiency, Pressure, Flow, Power, Voltair System, Heat Recovery, Calculations, Fan Laws, Heating Cooling, K-factor, Ventappen, FTX, Vent, Vent

Screenshot Ventappen APK

 Ventappen APK Cover Ventappen APK Cover Ventappen APK Cover Ventappen APK Cover
4.5 stars based on 78931 reviews
web tracker